Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pytanie:

W 2005 z fundacji otrzymałem dofinansowanie do pobytu w sanatorium. Jedynym kryterium przy udzielaniu dofinansowania, była dokonana przeze mnie darowizna niewielkiej kwoty na jej rzecz. Na początku 2006 roku otrzymałem z fundacji deklarację PIT-8C, w której wykazana jest kwota otrzymanego przeze mnie dofinansowania za 2005 r. Czy w związku z tym mam obowiązek w zeznaniu rocznym ująć wartość otrzymanego dofinansowania i odprowadzić od kwoty dofinansowania podatek dochodowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek dochodowy od osób fizycznych

Formularz PIT-8C jest informacją o wysokości przychodów wystawianą przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi o tym art. 42 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.). Informacja PIT-8C odnosi się do przychodów z innych źródeł, czyli do: kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, alimentów, stypendiów, oraz dotacji i (subwencji) innych niż wymienione w art. 14, dopłat, nagród i innych nieodpłatnych świadczeń nie należących do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Porady prawne

Pozostałe przychody, w tym wskazane dopłaty, stanowią, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym, źródło przychodów, które podlega opodatkowaniu. W związku z powyższym powinien Pan złożyć zeznanie roczne o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - PIT-37. Otrzymaną kwotę dopłaty, wynikającą z informacji PIT-8C, powinien Pan uwidocznić w wierszu 5 zeznania: „Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych argumentowane są względami społecznymi (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Zaliczki na podatek od napiwków otrzymywanych przez pracowników

Zaliczki na podatek od napiwków otrzymywanych przez pracowników

 Napiwki otrzymywane przez pracowników jako przychody Podatnicy prowadzący kasyna gry mają wątpliwości, czy muszą – jako płatnicy – odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymywania przez pracowników ich firm napiwków. (...)

Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT

Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT

Od 2015 r. płatnicy i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, zobowiązani są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie w sposób elektroniczny. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej (...)

Opodatkowanie podatkiem dochodowym wygranych w konkursach

Opodatkowanie podatkiem dochodowym wygranych w konkursach

Opodatkowanie PIT nagród w konkursach Stosownie do treści przepisów ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, (...)

Jakie przychody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Jakie przychody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

  Przychody nie podlegające opodatkowaniu. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Jednakże nie wszystkie rodzaje przychodów podlegają opodatkowaniu podatek dochodowy od (...)

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

W rocznym zeznaniu PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak np. bitcoin, litecoin czy ether. Sprawdź skutki obrotu kryptowalutami w podatku dochodowym od os&oacut kryptowaluta, bitcoin, litecoin, ether, obowiązek podatkowy, skutki podatkowe, (...)

Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

Czym są przychody ze źródeł nieujawnionych? Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie odchody uzyskane przez podatników w roku podatkowym, które mieszczą się w katalogu źródeł przychodów zawartym w ustawie. Przychody z nieujawnionych (...)

Zmiany w PIT na 2007 rok

Zmiany w PIT na 2007 rok

Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku. Poniżej wskażemy najważniejsze z nadchodzących zmian. Według jakich skal będziemy płacili (...)

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Dlaczego niektórzy podatnicy mogą nadal kosrzystać z ulgi odsetkowej? Uchylony z końcem 2006 r. przepis art. 26 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił, że od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust ulga odsetkowa, (...)

Przychody z działalności rolniczej a PIT

Przychody z działalności rolniczej a PIT

Jaka działalność jest kwalifikowana jako rolnicza w podatku dochodowym od osób fizycznych? "Działalnością rolniczą" jest działalność polegająca na: wytwarzaniu, czyli p PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych, produkcja rolnicza, uprawy, hodowla, rolnik, działalność (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Przy niskim wynagrodzeniu za pracę zdarza się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest większa od zaliczki na podatek dochodowy i wówczas potrąca się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne nie przekraczającą zaliczki na podatek dochodowy. Czy w pierwszym kwartale 2000 roku obowiązywały (...)

Pracownik zatrudniony przez polski oddział

Pracownik zatrudniony przez polski oddział

Polka była zatrudniona umowę o pracę w firmie czeskiej nieposiadającej w Polsce siedziby/rejestracji. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany był na deklaracji PIT-53. Jednak od 1 kwietnia 2006 firma ta, zarejestrowała branch office (oddział) w Polsce. Właśnie w tym oddziale, w jego (...)

Zaprzestanie potrącania kwoty wolnej

Zaprzestanie potrącania kwoty wolnej

Pracownik pracuje w firmie od 2 lat na umowę o pracę w pełnym wymiarze. Od 1 lutego tego roku za porozumieniem zmieniającym zmieniono warunki pracy z całego etatu na 1/8. W teczce akt osobowych ma złożony PIT-2. Wystąpił pisemnie w dniu 31.01.2007 r. do pracodawcy o zaprzestaniu potrącania (...)

Potrącenie z pensji wierzytelności z kredytu

Potrącenie z pensji wierzytelności z kredytu

Nasi pracownicy bardzo często proszą o wystawienie zaświadczenia o zarobkach, na drukach np. banków, na których na odwrotnej stronie jest formułka podpisana przez pracownika, iż pracownik wyraża zgodę na potrącenie wszelkich kwot łącznie z kosztami wynikającymi z ewentualnych udzielonych (...)

Kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń

Kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń

Do firmy komornik przysłał zajęcie komornicze dotyczące pracownika zatrudnionego na pół etatu z wynagrodzeniem 550,00 zł netto miesięcznie. Jest to zajęcie niealimentacyjne. Kwota 936 zł miesięcznie jest wolna od potrąceń. Czy z uwagi na fakt że jest to pół etatu, musimy przekazywać (...)