Posiadanie samoistne i zależne

Pytanie:

"Czym różni się posiadanie samoistne i zależne?"

Odpowiedź prawnika: Posiadanie samoistne i zależne

Posiadanie samoistne polega na tym, że posiadacz włada rzeczą jak właściciel wykorzystując taką faktyczną możliwość władania rzeczą, do jakiej właściciel jest uprawniony. Tylko ten, kto rzeczą faktycznie włada z zamiarem władania dla siebie), jest jej posiadaczem samoistnym. Wola posiadania więc jest skierowana na określony rodzaj, a raczej zakres władztwa. Natomiast jeśli chodzi o posiadanie zależne, to jak wskazuje się w doktrynie „istotą posiadania zależnego w rozumieniu art. 336 jest władztwo nad cudzą rzeczą w zakresie odpowiadającym prawu podmiotowemu - innemu niż własność - które posiadacz wykonuje. Posiadanie zależne powstaje na ogół w wyniku wydania rzeczy na podstawie umowy o czasowe z niej korzystanie.”

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika