Postępowanie w sprawie o zniesienie współwłasności

Pytanie:

Problem dotyczy zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. W jakim przypadku postępowanie egzekucyjne wszczyna się z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który wydał orzeczenie oraz czy współwłaściciele powinni być poinformowni przez Sąd o prowadzeniu takiego postępowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie w sprawie o zniesienie współwłasności

Podstawowym sposobem zniesienia jest podział fizyczny jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności. Jednak przy rozstrzyganiu o sposobie zniesienia współwłasności decydujący jest stan prawny i faktyczny istniejący w chwili dokonywania zniesienia współwłasności (podziału majątku wspólnego). W przypadku, gdy sąd postanawia o zniesieniu współwłasności w takiej właśnie formie, zarządzenie sprzedaży nieruchomośći należącej do współwłaścicieli nie jest tożsame ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego z urzędu przez sąd. W razie zniesienia współwłasności rzeczy przez zarządzenie jej sprzedaży współwłasność ustaje dopiero z chwilą zmiany podmiotów współwłasności wskutek nabycia rzeczy przez nabywcę, bez względu na to, kiedy sąd wyda postanowienie o podziale uzyskanej z licytacji sumy pomiędzy współwłaścicieli. W opisanym stanie faktycznym mamy więc do czynienia z sądowym zniesieniem współwłasności przez sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej, co odbywa się w trybie art. 1066-1071 kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek każdego ze współwłaścicieli na podstawie tytułu wykonawczego, który postanawia, że zniesienie współwłasności ma być przeprowadzone w drodze sprzedaży nieruchomości. Z powyższego wynika, iż może też nastąpić wszczęcie egzekucji z urzędu przez sąd, który sprawę rozpoznawał, czyli sąd, który wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności w drodze licytacji publicznej. Jeżeli więc w opisanym przypadku sąd wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności w drodze licytacji publicznej to może także z urzędu wszcząć postępowanie egzekucyjne. Z punktu widzenia współwłaścicieli nie ma znaczenia sama licytacja, gdyż przecież zostanie im przyznana w jej wyniku odpowiednia suma pieniężna (część sumy uzyskanej z licytacji). Dlatego też wydaje się, iż obecność współwłaścicieli nie jest w tym wypadku obowiązkowa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne