Prawa i obowiązki podmiotów dokonujących rejestracji jako podatnicy VAT

Pytanie:

"Jakie prawa i obowiązki mają podmioty, które dokonały rejestracji jako podatnicy VAT?"

Odpowiedź prawnika: Prawa i obowiązki podmiotów dokonujących rejestracji jako podatnicy VAT

Do podstawowych obowiązków podmiotów, którzy dokonali rejestracji jako podatnicy VAT, należy okresowe rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT oraz ewentualna jego zapłata na konto urzędu skarbowego. Podstawowym prawem podatnika VAT jest prawo do pomniejszania kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w cenie towarów i usług nabywanych na potrzeby firmy. Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w tej części nabytych towarów czy usług, która wykorzystywana będzie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika