Prawo do reprodukcji obrazu

Pytanie:

Chcę wykonać i sprzedać reprodukcję obrazu znanego artysty np. Salvadora Dali. Czy narażam się na konsekwencje prawne? Czy istnieją regulacje dotyczące reprodukcji w danej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do reprodukcji obrazu

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Wydaje się, że takie prawo obejmuje również i decydowanie o reprodukcji obrazu. Podstawowym pytaniem jest, czy są osoby uprawnione do dochodzenia praw majątkowych twórcy. Pewnych czynności można dokonywać w ramach tzw. dozwolonego użytku. Nie jest jednak dozwolonym użytkiem sporządzenie reprodukcji w celu jej sprzedaży.

Ustawa o prawie autorskim stwierdza, iż dozwolony użytek nie może ani naruszać normalnego korzystania z utworu, ani godzić w słuszne interesy twórcy. Pamiętać należy, że twórca może się sprzeciwić publicznemu udostępnieniu utworu, które jest dokonywane w nieodpowiedniej formie (zła reprodukcja) lub ze zmianami. Korzystanie z reprodukcji w ten sposób, że powstaje ona w celu jej sprzedaży narusza prawa majątkowe autorskie osoby, której one przysługują.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne