Projekt uchwały właściciela

Pytanie:

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zostałem zawiadomiony przez Zarząd o mającym się odbyć zebraniu. Zawiadomienie zawierało też porządek zebrania. Już w czasie zebrania razem z kilkoma członkami wspólnoty chcieliśmy uzupełnić porządek zebrania o sprawy, które nie były ujęte w porządku doręczonym nam wcześniej. Zarząd odmówił poddania pod głosowanie tych propozycji, twierdząc, że wnioski o uzupełnienie porządku zebrania należało wnieść wcześniej, a w czasie zebrania nie można już tego zrobić i że możliwa jest jedynie zmiana kolejności poszczególnych punktów porządku zebrania. Czy takie stanowisko Zarządu jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Projekt uchwały właściciela

Ustawa o własności lokali stanowi, iż o zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany. Tak więc sposób zwoływania zebrania właścicieli ustawa określa szczegółowo. Przyjmuje się, iż właściciel lokalu po otrzymaniu zawiadomienia może zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku obrad. Zarząd lub zarządca uzupełniając porządek obrad powinien doręczyć go właścicielom lokali. Znowu przyjmuje się, iż ma to zostć dokonane w terminie 7 dni. Z powyższych uwag wynika, iż zarząd miał rację nie uwzględniając wniosku o uzupełnienie porządku obrad, gdyż jego zmiana na zebraniu nie pozwoliłaby na dokonanie zawiadomienia o tym właścicieli lokali, czyli wypełnienia obowiązku ustawowego. Byłoby to możliwe jedynie wtedy, gdyby pozostali właściciele podjęli na zebraniu uchwałę o zmianie porządku obrad.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wewnętrzna instalacja gazowa

18.3.2020 przez: robczak

bezpłatne porady prawne

17.7.2018 przez: prawnik33

Zakaz wyprowadzania psów

12.7.2018 przez: suavec