Prokura a odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Pytanie:

Czy w momencie ustanowienia prokury jednoosobowej zmienia się odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. będących jednocześnie członkami zarządu ? W jakim zakresie prokurent zobligowany jest do zaspokojenia zobowiązań wynikających z jego działań? W jakich sytuacjach za działania prokurenta odpowiadają członkowie zarządu, którzy go powołali?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prokura a odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Ustanowienie prokury jednoosobowej lub łącznej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wpływa na zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec podmiotów trzecich. Bezwzględnie bowiem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada zarząd. Prokurent nie jest zobligowany do przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, na przykład zamiast zarządu spółki. Prokura jest jedynie swoistego rodzaju pełnomocnictwem uprawniającym do działania w imieniu spółki. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której prokurent ponosił będzie odpowiedzialność wobec samej spółki - np. za działanie na jej szkodę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak