Przedsiębiorca-chałupnik - zmiany w opłacaniu ZUS

Pytanie:

"Prowadzę jednoosobową firmę. Dodatkowo podpisałem umowę o pracę nakładczą. Dochód z pracy nakładczej kształtuje się od 50 zł do 180 zł (wystarcza na paliwo). Pracodawca poinformował mnie, że Pan Prezydent podpisał jakąś ustawę i on musi mnie zwolnić (oczywiście za porozumieniem stron). Od kiedy wejdzie ta ustawa w życie?"

Odpowiedź prawnika: Przedsiębiorca-chałupnik - zmiany w opłacaniu ZUS

Dnia 12.01.2009 Prezydent podpisał ustawę  zmieniająca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.  Nowelizacja dotyczy ubezpieczenia osób, które wykonują pracę nakładczą i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą. Nie znamy motywów, którymi kierował się pracodawca mówiąc o zwolnieniu, należy jednak wskazać, że zmienione przepisy te nie zakazują łączenia pracy nakładczej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmienione przepisy stanowią, że osoba wykonująca pracę nakładczą, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Zmiany te zaczną obowiązywać z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w dzienniku ustaw. Z dostępnych nam źródeł wynika, że na dzień 17 stycznia 2009 r. omawiana zmiana ta nie została jeszcze opublikowana w dzienniku ustaw, stąd nie można dokładnie wskazać daty, od której wejdą opisywane zmiany.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika