Przeniesienie do rezerwy przez WKU

Pytanie:

W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę powtórek semestrów. W związku z powyższym na jakiej podstawie mogę zwrócić się do komendanta WKU z prośba o przeniesienie mnie do rezerwy oraz jakie przepisy to normują. W dniu 7 grudnia wysłałem do swojego komendanta pismo w którym powołałem się na rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy § 1 pkt 1 pkt e oraz zgodnie z ustawą o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o przeniesienie mnie do rezerwy. Czy jest jakichś przepis mówiący w jakim czasie komendant musi mi odpowiedzieć na moje pismo? Oraz czy mogę zwrócić się ponownie do niego z prośba o odpowiedź w określonym czasie?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie do rezerwy przez WKU

Po pierwsze nie ma do Pana zastosowania regulacja, którą Pan podał w pytaniu. Stanowi ona bowiem, że wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy wojskowych będących absolwentami szkół wyższych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy stali się absolwentami w 2005 r. lub wcześniej, o ile studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2002/2003. Czas na wykonanie tego obowiązku komendanci WKU mają do 30 stycznia 2006 r.

Zgodnie natomiast z art. 46 ust. 3 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej poborowi, którzy nie zostali przeniesieni do rezerwy z jakiegokolwiek powodu i nie zostali powołani do zasadniczej służby wojskowej przenosi się do rezerwy z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia osiem lat życia. Zatem jest Pan automatycznie przeniesiony do rezerwy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne