Przewóz na potrzeby własne

Pytanie:

Jestem osobą zarządzającą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi usługi rekreacyjno-rozrywkowe na terenie całej Polski. W związku z wykonywaną działalnością posiadamy kilka samochodów, które umożliwiają dostarczenie posiadanych przez nas urządzeń w miejsce realizacji zlecenia. Obecnie planujemy zakup kolejnego samochodu. Jak wygląda kwestia przewożenia towarów i osób w będących na wyposażeniu firmy środkach transportu? Czy potrzebujemy jakiegoś pozwolenia lub licencji? Jak powinno to być rejestrowane? Czy mamy obowiązek wykupienia dodatkowego ubezpieczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przewóz na potrzeby własne

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - tu rekreacyjno-rozrywkowej. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na okres do 5 lat. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, 3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także obszaru, 4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje Do wniosku należy dołączyć: 1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, 2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), 3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców 5)wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi. Takie zaświadczenie obowiązuje więc i Państwa. Jesli chodzi o obowiązek dotyczący tachometrów, to należy je montować i użytkować w pojazdach samochodowych używanych do przewzu osób (pasażerów) i rzeczy z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do wykonywania przejazdów drogowych wykonywanych pojazdami: 1) przeznaczonymi do przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita, włączając przyczepy lub naczepy, nie przekracza 3,5 tony, 2) przeznaczonymi do przewozu osób i które ze względu na typ konstrukcyjny oraz wyposażenie nadają się do przewozu najwyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą, 3) przeznaczonymi do przewozu osób w przewozach regularnych, których droga przejazdu od przystanku początkowego do przystanku końcowego nie przekracza 50 kilometrów, 4) których maksymalna prędkość dopuszczalna nie przekracza 30 kilometrów na godzinę, 5) używanymi do niehandlowych przewozów rzeczy w celach prywatnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne