Przyznanie dywidendy przed końcem roku

Pytanie:

"Wspólnicy spółki zwołali nadzwyczajne zgromadzenie wspólników (zgodne z prawem) i podjęli uchwałę o wypłaceniu dywidendy za trwający jeszcze rok 2008. Czy jest to zgodne z prawem przyznanie dywidendy w trakcie roku, a więc jeszcze przed przyjęciem sprawozdania finansowego? "

Odpowiedź prawnika: Przyznanie dywidendy przed końcem roku

Zanim nie zostanie przyjęte sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, spółka nie może wypłacić wspólnikom dywidendy za ten rok. Możliwe jest natomiast podjęcie uchwały o wypłacie wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika