Rejestr zastawów rejestrowych

Pytanie:

Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów i gdzie to znaleźć?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rejestr zastawów rejestrowych

Rozporzązenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów określa budowę rejestru zastawów. Rejestr zastawów służy do dokonywania wpisów zastawu rejestrowego, jest on prowadzony w formie elektronicznej. Zgodnie z powołanym wyżej Rozporządzeniem rejestr obejmuje siedem rubryk podzielonych na pola, w których wpisuje się wymagane dane. I tak, właśnie w rubryce pierwszej, w polu pierwszym znajduje się numer pozycji rejestru. Jest to po porstu kolejny numer wpisanego zastawu. Rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które mają siedzibę w miastach będących siedzibą wojewodów i obejmują swoją właściwością obszar województwa. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek składany na urzędowym formularzu, do którego należy dołączyć umowę zastawniczą. Wpis do rejestru zastawów polega na wprowadzeniu do tego rejestru danych zawartych w postanowieniu sądu niezwłocznie po jego wydaniu. Natomiast postanowienie takie nie różni się w swojej budowie niczym od każdego innego postanowienia sądu, jedyne różnice zachodzą w treści.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne