Renta chorobowa dla rolinka

Pytanie:

Jesteśmy z mężem właścicielami gospodarstwa rolnego, mój mąż pobiera rentę chorobową, którą ma przyznaną na stałe, wkrótce ja otrzymam rentę chorobową na czas określony. Czy będziemy mogli pobierać rentę i jednocześnie pozostać użytkownikami gospodarstwa i czerpać z niego korzyści?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Renta chorobowa dla rolinka

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią artykułu

Świadczenie rehabilitacyjne

Jednakże prosimy o zwrócenie uwagi na poniższą informacją:

Po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego rolnikom - w przeciwieństwie do pracowników - nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.  Wynika to stąd, iż jeżeli w okresie dłuższym niż 6 miesięcy istnieją - ze względu na stan zdrowia - przeciwwskazania do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, rolnika uważa się za długotrwale niezdolnego do pracy, co stanowi jedną z przesłanek nabycia przez niego prawa do renty inwalidzkiej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: