Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową

Pytanie:

W dniu 6 stycznia 2009 r. kupiłam (osoba fizyczna) akumulator. Właściciel sklepu dał mi paragon -odmówił wydania gwarancji pisemnej - stwierdził,że paragon to jest gwarancja i wystarczy. Zażądał też ode mnie mojego starego akumulatora; dałam mu go, na co nie otrzymałam żadnego dowodu na piśmie, że go otrzymał. W dniu 2 lutego 2009 r. akumulator padł. Chciałam odpalić samochód nawet lampki w samochodzie się nie zaświeciły. Podłączyłam inny akumulator i mój samochód odpalił. Poinformowałam sprzedawcę o fakcie, że akumulator jest wadliwy i że chcę otrzymać zwrot pieniędzy za niego. Odpowiedział mi,że nie wyda mi pieniędzy za akumulator - może jedynie ten akumulator reklamować u producenta. Zażądał też, ażebym podjechała do niego (przy sklepie ten sprzedawca prowadzi warsztat samochodowy). On sprawdzi czy mój samochód nie pobiera za dużo prądu, bo jeżeli tak to mi nie uwzględni reklamacji. Czy sprzedawca prawnie zobowiązany był do wydania mi gwarancji na piśmie? Czy miał prawo domagać się ode mnie mojego starego akumulatora? Jeżeli tak czy powinnam dostać na to jakiś dowód oddania go na piśmie? Czy należała mi się z tego tytułu jakaś zniżka w cenie? Czy jeżeli nie minął jeszcze miesiąc od zakupu akumulatora - sprzedawca zgodnie z literą prawa musi mi oddać pieniądze za wadliwy akumulator? Czy wydać mi na to konto inny nowy akumulator? (stary mu oddałam a nowy jest wadliwy) Czy sprzedawca ma prawo żądać ode mnie ażebym mu podstawiła mój samochód, ażeby ten mógł zobaczyć czy moje auto nie pobiera za dużo prądu (czuję, że chce mnie oszukać...)? Jak zabezpieczyć się prawnie, ażeby mieć dowód na to, że złożyłam reklamacje? I jak po kolei postępować ażeby dochodzić swoich praw?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową

Zakładamy, że zakupu dokonała Pani w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Zastosowanie znajdą przepisy ustawy o szczególnych warunkach zakładu konsumenckiej (u.s.w.s.k.).

Udzielenie kupującemu gwarancji, czy to przez sprzedawcę, czy to producenta lub inny podmiot, nie jest wymagane przez prawo (art. 13 u.s.w.s.k.).

Porady prawne

Obowiązek przyjęcia zużytego akumulatora przy sprzedaży nowego wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Niewykonanie tego obowiązku jest karane grzywną (art. 38 ustawy). Jeżeli kupujący nie przekaże starego akumulatora, sprzedający jest obowiązany do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł  za sztukę. Wówczas jednak ma on obowiązek w terminie 30 dni od daty sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego, przyjąć zużyty akumulator i zwrócić opłatę depozytową (art. 20 ust. 2-3 i art. 21 ustawy). Ustawa nakazuje sprzedawcy oznaczenie na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym wysokości pobranej opłaty. Milczy jednak o pokwitowaniu odbioru starego akumulatora. Nie można wykluczyć powołania się na art. 462 kodeksu cywilnego, który upoważnia dłużnika do żądania pokwitowania spełnienia świadczenia, jednak nie jest to wniosek oczywisty, skoro zwrot akumulatora wynika z realizacji publicznoprawnego obowiązku, nałożonego na sprzedawcę. 

W odniesieniu do ewentualnych roszczeń związanych z wadami akumulatora, istotne jest zbadanie, czy towar jest niezgodny z umową, to znaczy czy nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju (art. 4 ust. 3 u.s.w.s.k.). W przypadku akumulatora samochodowego istotne będą jego właściwości pozwalające na odpowiednie zasilanie pojazdu. W razie stwierdzenia niezgodności, kupujący może w pierwszej kolejności domagać się nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, a dopiero jeśli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący może żądać obniżenia ceny lub od umowy odstąpić (art. 8 u.s.w.s.k.). Odstąpienie od umowy wiąże się ze zwrotem wzajemnych świadczeń stron (art. 494 k.c.).

Podsumowując, pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie reklamacyjne, obejmujące żądanie naprawienia towaru lub wymiany na nowy, zgodny z umową.

Widoczne jest jednak, że na tle zgodności towaru z umową powstał spór, skoro sprzedawca chce zbadać, czy problemy wynikają z cech sprzedanego akumulatora, czy Pani samochodu. Ustawa nie nakłada obowiązku umożliwienia sprzedawcy wykonania takich „badań". Ewentualne ustalenia sprzedawcy nie są tu wiążące w tym znaczeniu, że jeżeli zdecydowałaby się Pani dochodzić swoich praw w sądzie powszechnym lub polubownym, kwestia zgodności towaru z umową będzie przedmiotem postępowania dowodowego i zapewne na tę okoliczność będzie powołany przez sąd biegły.

Dowodem złożenia reklamacji może być potwierdzenie przyjęcia reklamacji na kopii zgłoszenia reklamacyjnego. Z uwagi na bieg terminów wiążących się z dochodzeniem roszczeń (zwłaszcza 14-dniowego terminu na ustosunkowanie się do reklamacji przez sprzedawcę) wskazane jest uwzględnienie na potwierdzeniu daty przyjęcia reklamacji. Inną formą może być wysłanie zgłoszenia poleconym listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Również wtedy należy pozostawić dla siebie kopię.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Ustawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej wyłączyła stosowanie przepisów o rękojmi (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

  Jakie umowy o dzieło są uregulowane w sposób szczególny? Do części umów o dzieło, wyróżnionych zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, znajdą zastosowanie modyfikacje wynikające z odpowiedniego stosowania przepisów o sprzedaży (...)

Zgodność towaru z umową

Zgodność towaru z umową

    Kto odpowiada za niezgodność towaru z umową?   Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca do polskiego prawa unijną dyrektywę o niektórych (...)

Konsument nie musi płacić za używanie wadliwego towaru

Konsument nie musi płacić za używanie wadliwego towaru

W sierpniu 2002 r. spółka „Quelle", zajmująca się sprzedażą na odległość, dostarczyła niemieckiej konsumentce zestaw kuchenny. Na początku 2004 r. konsumentka stwierdziła, że urządzenie było wadliwe, gdyż na wewnętrznej ściance piekarnika stanowiącego część dostarczonego (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego (...)

Reklamacja towarów. Kilka rad, jak skutecznie to zrobić

Reklamacja towarów. Kilka rad, jak skutecznie to zrobić

Reklamacja, zwrot zakupionego sprzętu na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a może rękojmia - z jakich praw przysługujących konsumentom można korzystać, gdy zakupiony towar ulegnie awarii, odbiega od tego co było nam oferowane przy jego zakupie lub po prostu (...)

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Dziesięcioletni samochód tanio sprzedam! Stan idealny! Obecny rynek samochodowy jest bardzo konkurencyjny. Sprzedawcy nadal reklamują stare samochody jako garażowane, dobrze utrzymane i bezwypadkowe. Klient, który uwierzy w takie zapewnienia może się srodze rozczarować już podczas (...)

Kiedy i jak złożyć reklamację?

Kiedy i jak złożyć reklamację?

  Czy wiesz, że informacja sprzedawcy - „Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy" - łamie twoje podstawowe prawo konsumenckie? Jak poprawnie złożyć reklamację wadliwego towaru? O jakich terminach pamiętać? - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina jak skutecznie (...)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Sposób, w jaki możemy żądać zabezpieczenia przysługującego nam roszczenia zależy przede wszystkim od jego charakteru. Wśród roszczeń najdonioślejszą rolę odgrywają roszczenia pieniężne. Przedmiotem tego typu roszczeń jest oznaczona suma pieniężna, którą (...)

Sprawa przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

Sprawa przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

Spółka pozwała kancelarię adwokacką o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy o zastępstwo procesowe. Sąd Rejonowy rozpoznał sprawę w postępowaniu uproszczonym. Sąd Okręgowy, do którego sprawa trafiła na skutek apelacji, powziął natomiast wątpliwości: Czy sprawa o (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Czy możliwym jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w formie depozytu?

Czy możliwym jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w formie depozytu?

Artykuł 747 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i zgodnie z jego treścią zabezpieczyć roszczenia pieniężne można poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Kiedy można stosować przepisy o postępowaniu uproszczonym? Przepisy o tym postępowaniu stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych. Sądem pierwszej instancji rozpoznającym spór w trybie uproszczonym będzie więc zawsze sąd rejonowy, a sądem drugiej (...)

Co się zmienia w procedurze cywilnej od 5 lutego 2005 r.? Wielkie zmiany w postępowaniu przed sądem

Co się zmienia w procedurze cywilnej od 5 lutego 2005 r.? Wielkie zmiany w postępowaniu przed sądem

  Czy nadal sąd będzie pomagał osobom występującym bez adwokata? Niestety nie. Osoby, które będą przed sądem występować samodzielnie, bez pomocy adwokata czy radcy prawnego, nie mogą już liczyć na pomoc sędziego. Zniwelowana została zasada, zgodnie z którą sędzia ma (...)

Gwarancja ważna, nawet gdy jej nie mamy

Gwarancja ważna, nawet gdy jej nie mamy

W sklepie zapomniano dołączyć do telewizora czy laptopa gwarancję lub źle ją wypełniono? Spokojnie – i tak z niej skorzystasz. Umożliwią to nowe przepisy, które obowiązują od 3 marca. Zmiany sprowadzają się w praktyce do tego, że jeśli sklep udziela gwarancji np. na telefon, (...)

Przedawnienia

Przedawnienia

 Rodzaj roszczeniaTermin przedawnieniaPodstawa prawnaRoszczenie o odszkodowanie za a) niesłuszne skazanie, b) tymczasowe aresztowanie lub c) zatrzymaniea) Rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia b) rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową

W listopadzie 2004 r. kupiłem samochód. Moim zdaniem został dostarczony niezgodnie z umową np.: wycięte pasy dla pasażerów w trakcie przerabiania samochodu na wersję dostawczą. Straszony przez (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Umowa o dzieło (montaż okien) zawarta z konsumentem nie zawiera konkretnego terminu oddania dzieła. Zakres dzieła nie jest jednoznacznie określony. Wykonawca wykonał część prac, które uznał (...)

Przedawnienie uprawnień z tytułu reklamacji

Przedawnienie uprawnień z tytułu reklamacji

W 2004 r. zakupiłem kilkanaście par drzwi wraz z montażem. Wykonawca wykonał drzwi, ale okazywały się być one wadliwe. Więc wymiana tych drzwi trwała przez około prawie rok. Jedne drzwi były (...)

Gwarancja i rękojmia przy sprzedaży komisowej

Gwarancja i rękojmia przy sprzedaży komisowej

Prowadzę sklep internetowy, klienci mogą również przyjść do siedziby i kupić tak jak w sklepie realnym. Moja działalność polega na sprzedaży rzeczy nowych i komisie sprzętu fotograficznego. (...)

Czas na naprawę wadliwego towaru

Czas na naprawę wadliwego towaru

Zakupiłem komplet wypoczynkowy z rozkładanymi fotelami. Po pewnym czasie, w fotelu wystąpiła usterka. Sprzedawca odpowiedział na zgłoszenie reklamacyjne informując na piśmie, że przyjedzie rzeczoznawca (...)

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Przeniesienie odpowiedzialności sprzedawcy na inny podmiot

Przeniesienie odpowiedzialności sprzedawcy na inny podmiot

Czy odpowiedzialność z tytuły niezgodności towaru z umową sprzedawca może przenieść na inny podmiot? Należy zaznaczyć, ze przed ujawnieniem się niezgodności towaru z umową i zawiadomieniem (...)

Rozpatrzenie reklamacji

Rozpatrzenie reklamacji

Prowadzę punkt sprzedaży odzieży robaczej jak i ochronnej. Klient zimą zakupił gumofilce , które w m-cu bieżącym zwrócił w celu złożenia reklamacji .Uważam jednak że sposób użytkowania (...)

Umowa komisu a rękojmia

Umowa komisu a rękojmia

Witam, w dniu 19 kwietnia zakupiłem samochód Ford Fiesta (zakup dokonany był za pośrednictwem autokomisu, pojazd nie był własnością komisu - był tam wstawiony przez osobę fizyczną, fakturę (...)

Obowiązek sprawdzenia przesyłki a rękojmia

Obowiązek sprawdzenia przesyłki a rękojmia

Kurier dostarcza przesyłkę. Przesyłkę (zapakowaną) odbiera teściowa. Po moim powrocie (z delegacji) po 6 dniach od odbioru przesyłki stwierdzam, że jest ona uszkodzona. Uszkodzenie nie zostało (...)

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką - jaki jest organ właściwy dla rozstrzygania sporów? W piśmie do sprzedawcy chcę zagrozić odwołaniem do takiego organu, chodzi o niewłaściwie (...)

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego. Klient przysłał do nas komputer z żądaniem jego naprawy w ramach gwarancji. Po rozkręceniu komputera i wykonaniu diagnozy stwierdziliśmy, że sprzęt jest (...)

Niezgodność towaru z umową - realizacja roszczeń

Niezgodność towaru z umową - realizacja roszczeń

Dokonałam zakupu urządzenia elektronicznego, o wartości ok. 1000 zł, które okazało się wadliwe. W ramach uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji złożyłam reklamację, która została (...)

Łączny pozew o eksmisję i odszkodowanie

Łączny pozew o eksmisję i odszkodowanie

Przez ostatnie dwa lata wynajmowałam, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie pewnej rodzinie. 31.12.2006 ta umowa najmu się skończyła. Pomimo tego ci państwo nie chcą się wyprowadzić z mojego mieszkania. (...)

Zakup konsumencki

Zakup konsumencki

Jakie kroki prawne przysługują mi w tej sytuacji i czy reklamowane okulary i dowód zakupu powinien zostać u sprzedawcy do czasu zakończenia sporu, a jeśli tak to czy mam prawo żądać zwrotu kosztów (...)

FORUM PRAWNE

Odrzucona reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową...

Odrzucona reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową... Witam Wszystkich forumowiczów. Kieruje się z prośba o poradę dotyczącej odrzuconej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową. Żeby (...)

Kiedy przysługuje mi reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową?

Kiedy przysługuje mi reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową? Witam! Ponad rok temu zakupiłam telefon. W ciągu tego czasu 3 razy oddałam go do naprawy z tego samego powodu ( zepsute gniazdo (...)

Oszukiwanie wegetarian

Oszukiwanie wegetarian Dzis ponownie musialam wyrzucic sniadanie do smieci.Serek, ktory mial byc wykonany na bazie tluszczu roslinnego nie byl niczym innym jak smalcem! Choc sklladniki produktu wymienione (...)

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową Witam, reklamowałem towar na podstawie niezgodności z umową. Sprzedający odpisał mi, że niestety nie może pokryć kosztów przesyłki ponieważ, nie wie czy towar który (...)

REKLAMACJA z tytułu 2-letniej odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

REKLAMACJA z tytułu 2-letniej odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową Witam, kupiłem TV lecz po kilku dniach okazało się że pojawiła się wada (okresowy brak (...)

reklamacja towaru u właściciela sklepu

reklamacja towaru u właściciela sklepu Witam Klient zareklamował u mnie produkt, reklamacją z tytułu niezgodności z umową. Towar ja zakupiłam w hurtowni na FAKTURĘ VAT a hurtownia u producenta. (...)

Reklamacja butow - odmowa

Reklamacja butow - odmowa Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja oczywiscie zostala przyjeta. (...)

duplikat paragonu

duplikat paragonu duplikat paragonu witam.Kupiłam laptopa 6 miesięcy temu ma gwarancję na 12 m.mogę oddac do serwisu tyle że jest taki problem :potrzebny jest dowód zakupu, oczywiście mam paragon (...)

Towar nie zgodny z opisem - inny kolor (allegro)

Towar nie zgodny z opisem - inny kolor (allegro) Witam Opiszę swój przypadek Zakupiłam spodnie dresowe przez allegro(02.01.2010), które w parametrach aukcji jako kolor napisane było: czerń. W poniższym (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Reklamacja telefonu po raz 6!!!

Reklamacja telefonu po raz 6!!! Ponad 3 tygodnie temu po raz 5-ty oddałam do reklamacji telefon komórkowy, w którym za każdym razem pojawia się ta sama wada (brak dzwonka telefonu, kiedy ktoś dzwoni (...)

Porady prawne