Rozliczenia roczne w razie zmiany właściciela

Pytanie:

Jak na koniec roku Wspólnota Mieszkaniowa powinna rozliczyć zaliczki wpłacane miesięcznie na opłaty eksploatacyjne, jeżeli w ciągu roku nastąpiła sprzedaż lokalu? Czy do rozliczenia powinna brać pod uwagę tylko nowego właściciela (aktualnego na koniec roku), czy też rozliczyć zaliczki między poprzedniego i obecnego właściciela proporcjonalnie do okresu w jakim byli właścicielami lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozliczenia roczne w razie zmiany właściciela

Sytuacja taka jest dość częsta i w praktyce przyjmuje się następujący sposób rozliczenia. W momencie zmiany właściciela mieszkania osoby dokonujące czynności prawnej (sprzedaż, zamiana itp.) spisują protokół zdawczo - odbiorczy mieszkania, gdzie ujawnia się stan liczników. W administracji nieruchomości następuje rozliczenie "starego" właściciela. W razie niedopłaty musi on ją uiścić, w razie nadpłaty należy mu ją zwrócić. W innym wypadku można przyjąć rozliczenie na podstawie stanu liczników z dnia spisania umowy pomiędzy zbywcą a nabywcą. W każdym razie rozliczenie powinno w naszym przekonaniu nastąpić w stosunku do każdego z właścicieli z osobna, chyba, że inaczej umówią się oni między sobą.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne