Składki na Fundusz Pracy kosztem podatkowym

Pytanie:

Czy Fundusz Pracy wlicza się w koszty uzyskania przychodu w firmie osoby fizycznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składki na Fundusz Pracy kosztem podatkowym

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy”.

Jednym z takich funduszy jest Fundusz Pracy, o którym stanowi się w art. 103-110 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, ze zm.). Zatem składki na Fundusz Pracy stanowią koszt uzyskania przychodu, z wyjątkiem jednakże składek wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym” (tak też: pismo Ministerstwa Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r., znak: PB2/MK-0194/99).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne