Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Pytanie:

Kancelaria komornicza złożyła wniosek o wpisanie mnie na listę dłużników niewypłacalnych. Czy po spłaceniu zadłużenia w całości zostanę automatycznie wykreślony z tego rejestru czy też muszę wykonać inne ruchy?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu uzyskania informacji kto i w jakich przypadkach podlega wpisowi do rejestru prosimy o zapoznanie się z poradą Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Z kolei Sąd wykreśla z rejestru dane dłużników: 1. w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane 2. na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Tytuł wykonawczy (np. prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności) może zostać orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego (np. po uprawomocnieniu się wyroku) nastąpiło zdarzenie wskutek którego zobowiązanie wygasło. Gdy tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy. Zatem jeżeli po zamknięciu rozprawy, po której został wydany wyrok, spłacił Pan dług w całości, zobowiązanie wygasło. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie do sądu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jeżeli uprawomocni się wyrok pozbawiający wykonalności, wówczas może Pan złożyć wniosek o wykreślenie Pana danych z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne