Skutki zajęcia rzeczy przez komornika

Pytanie:

Czy umowa na mocy której dokonano zbycia rzeczy zajętej przez komornika jest ważna i wywołuje skutki prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki zajęcia rzeczy przez komornika

Należy odwołać się do brzmienia art. 848 Kodeksu postępowania cywilnego Wskazany przepis stanowi, że zajęcie rzeczy skutkuje tym, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Jednocześnie ustawodawca zastrzega, iż przepis art. 848 k.p.c. nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze.

Ponadto wskazać należy, iż zajęcie nie skutkuje niedopuszczalnością zbycia zajętej rzeczy. W świetle przepisu art. 848 k.p.c. umowa sprzedaży jest zatem ważna i na jej podstawie kupujący nabył własność samochodu. Zajęcie rzeczy skutkuje jednakże pewnym ograniczeniem praw nabywcy – musi się on bowiem liczyć z możliwością prowadzenia egzekucji z tej rzeczy (np. w drodze sprzedaży licytacyjnej). Jednocześnie należy wskazać, iż fakt zajęcia rzeczy przez komornika jest wadą prawną rzeczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

POLFRANCE

8.10.2020 przez: artkub

komornik a ugoda

6.4.2018 przez: -