Służebność drogi i ograniczenia prędkości

Pytanie:

Na drodze dojazdowej do działki ustanowiono służebność na moją rzecz (brak innego dojazdu). Czy jeden z właścicieli działki, na której ustanowiono tą służebność może na tej drodze budować ograniczniki prędkości bądź ustawiać znaki drogowe? Czy może zabronić używania tej drogi moim klientom? Nadmieniam, iż jest to droga, na której nie ma możliwości rozwinięcia prędkości większej niż 20-30 km/h ze względu na skrzyżowanie z drogą publiczną i wyboje. Sąsiad chciałby umieścić tam znak ograniczenia do 5 km/h. Kto może egzekwować takie ograniczenie prędkości i na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służebność drogi i ograniczenia prędkości

Drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi.  Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Finansowanie powyższych zadań należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym  uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.  Powyższe zasady stosuje się, naszym zdaniem, także do dróg prywatnych, gdyż przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.
Co do zakazu korzystania z drogi przez klientów właściciela nieruchomości władnącej, to rozstrzygająca będzie treść służebności. Jeżeli w jej treści zawarto tego typu ograniczenia, to zakaz może być dopuszczalny. Jeżeli przy ustanowieniu służebności nie rozstrzygnięto w sposób wyraźny tych kwestii, to należy wziąć pod uwagę dane okoliczności faktyczne i cel służebności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335