Służebność osobista

Pytanie:

5 lat temu mąż otrzymał w notarialnym akcie darowizny od swojej matki / nieżyjącej już w chwili obecnej/ mieszkanie i ustanowił na rzecz naszej córki prawo bezpłatnej, dożywotniej służebności osobistej tego mieszkania. Jak będzie wyglądała sprawa własności tego mieszkania po śmierci męża? Czy córka będzie nadal mogła z niego korzystać i, czy podlega ono dziedziczeniu - mąż ma jeszcze dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa? Czy notarialnie zapisaną służebność osobistą mieszkania wpisuje się do księgi wieczystej?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służebność osobista

Służebność osobista - którą jest także służebność mieszkania - jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym określoną nieruchomość. Z treści art. 285 w zw. z art. 296 k.c. wynika, iż zarówno służebność gruntowa, jak i służebność osobista, skuteczne są względem każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej. Oznacza to, iż zmiana własności nieruchomości, na której ustanowiono służebność mieszkania, nie spowoduje jej wygaśnięcia tego prawa.

Przechodząc natomiast bezpośrednio do pytań. Mieszkanie, podobnie jak inne przedmioty należące do Pani męża, wejdą w skład spadku i będą podlegały ogólnym regułom dziedziczenia, bądź dziedziczeniu testamentowemu. Niemniej zmiana właściciela, jak wskazano wyżej, nie będzie miała wpływu na treść i wykonywanie służebności. Służebność ta - zgodnie z treścią aktu notarialnego - wygaśnie ze śmiercią osoby uprawnionej (a więc Pani córki). Jednakże w sytuacji, gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę (art. 303 k.c.).

Odnośnie samego sposobu wykonywania służebności należy wskazać, iż (art. 301 k.c.):

  • mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie,
  • inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności,
  • można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Służebność osobista, podobnie jak inne prawa rzeczowe ograniczone (z wyjątkiem hipoteki) podlega wpisowi do działu trzeciego księgi wieczystej. W przypadku ustanowienia prawa w drodze oświadczenia złożonego w akcie notarialnym, notariusz przesyła jego odpis do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą, celem ujawnienia służebności w księdze wieczystej.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Adwokat z Łodzi pomoc przy spadku!!

3.8.2021 przez: JolantaKaminska

prawnik od spraw spadkowych Poznań

21.6.2021 przez: miklaszewskiE77

Spadek z francji

30.10.2020 przez: pawel198912