Spółka bez siedziby

Pytanie:

Spółka z o.o. w likwidacji zajmująca się do tej pory handlem detalicznym ma siedzibę w wynajmowanym pomieszczeniu handlowym. W trakcie likwidacji nie zamierza prowadzić działalności i w związku z tym ponosić kosztów najmu. Czy spółka może nie mieć siedziby, tylko np. skrytkę pocztową do korespondencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spółka bez siedziby

Oznaczenie siedziby spółki jest elementem obowiązkowym treści aktu założycielskiego, stanowi też informację zamieszczaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedziba nie oznacza konkretnego adresu, siedzibą spółki jest miejscowość oznaczona jako siedziba w umowie. Może to być miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający lub w której koncentruje się działalność spółki. W związku z powyższym nie jest możliwa sytuacja, w której spółka nie miałaby siedziby. W razie złożenia przez organ spółki wniosku o zmianę wpisu w KRS w ten sposób, by wykreślono siedzibę spółki sąd rejestrowy powinien taki wniosek odrzucić. Do informacji, które muszą być zawarte w rejestrze należy także adres spółki. W razie zmiany adresu siedziby, podmiot wpisany do rejestru powinien skierować wniosek o zarejestrowanie zmiany, w ciągu 7 dni od dnia uzasadniającego zgłoszenie (np. zmiany siedziby lub adresu). W razie niedopełnienia tego obowiązku sąd wzywa do złożenia wniosku i wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu sąd może nałożyć grzywnę i może ją ponawiać.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne