Spółka z o.o. w organizacji

Pytanie:

"Jakie warunki trzeba spełnić, aby po zawarciu umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, a przed otrzymaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka mogła prowadzić działalność gospodarczą jako spółka w organizacji? Czy spółka w organizacji może rozpocząć działalność przed otrzymaniem tymczasowego numeru REGON? Czy Spółka przed otrzymaniem tymczasowego numeru NIP może rozpocząć działalność?"

Odpowiedź prawnika: Spółka z o.o. w organizacji

Spółka może rozpocząć działalność przed otrzymaniem numeru NIP i REGON. Jednakże Spółka z o.o. uzyskuje status spółki z o.o. w organizacji z chwilą zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Umowę spółki przedstawia się następnie w odpowiednim Urzędzie Statystycznym w celu nadania jednostce numeru REGON. Spółka może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym nawet nie posiadając numeru REGON, z chwilą jego nadania powinna zgłosić ten numer do KRS, na odpowiednim formularzu. O nadanie numeru NIP może się starać po otrzymaniu numeru REGON. Działalność można rozpocząć bez numeru NIP, jednakże należy pamiętać, aby uzyskać ten numer przed dniem, w którym zaistnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowych lub obowiązek wystawienia faktur VAT, dla których konieczne jest wskazanie numeru NIP.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika