Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie:

"Jak można scharakteryzować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?"

Odpowiedź prawnika: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, co oznacza, że spółka taka działa przez swoje organy (w tym wypadku jest to zarząd). Zarząd powinien działać w sposób przewidziany w ustawie i opartej na niej umowie spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (jeśli z przepisów prawa nie wynika nic innego). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika