Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Pytanie:

Jakie są sposoby zniesienia współwłasności?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Istnieją trzy zasadnicze sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości:

1) podział fizyczny nieruchomości

2) przyznanie całej nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli na wyłączną własność z

zasądzeniem spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli

3) sprzedaż nieruchomości.

Pierwszeństwo ma zawsze podział fizyczny nieruchomości. Zgodnie z art. 211 k.c. „Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości’. W przedmiotowym przypadku podział fizyczny mógłby polegać na wydzieleniu w budynku dwóch niezależnych lokali (lub budynków), możliwe jest też np. wyodrębnienie działki niezabudowanej i zabudowanej i przyznanie działki zabudowanej właścicielowi większościowemu natomiast niezabudowanej właścicielowi mniejszościowemu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne