Sprzedaż wysyłkowa a fakturowanie

Pytanie:

"Czy jeżeli otrzymujemy zamowienie np. telefoniczne i jest prośba o wystawienie faktury VAT (FV), możemy taką FV wysłać bez otrzymania na niej podpisu ani pisma zezwalającego na wystawienie FV bez podpisu? Dziekuję. "

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż wysyłkowa a fakturowanie

Od 1 maja 2004 roku zniesiony został obowiązek opatrzenia faktury firmową pieczęcią, jak również podpisami wystawcy i odbiorcy faktury.

Zgodnie z § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży o charakterze ciągłym ;
 4. nazwę towaru lub usługi;
 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług;
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 8. stawki podatku;
 9. sumę wartości sprzedaży netto lub wykonywanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług) z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 11. wartość sprzedaży towarów lub wykonywanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie;

Jak widać, powyższy przepis nie wymaga, aby faktura zawierała podpisy i pieczątki zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury VAT.

W związku z powyższym możecie Państwo wystawić fakturę na żądanie klienta i następnie przesłać ja klientowi.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika