Sprzedaż zagranicznych akcji pracowniczych

Pytanie:

Na którym formularzu PIT należy rozliczyć podatek ze sprzedaży zagranicznych akcji pracowniczych (akcje nabywane i sprzedawane na giełdzie zagranicznej)? Jeżeli jest to PIT-38, to jaką stawkę podatkową należy tam podać? Jeżeli na PIT-37, to czy przychody i koszty tych akcji należy dodać do analogicznych pozycji wynagrodzenia ze stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż zagranicznych akcji pracowniczych

Przychody z odpłatnego zbycia akcji nie będą opodatkowane w Polsce. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają bowiem zgodnie z art. 30b updof jedynie dochody z odpłatnego zbycia akcji uzyskane na terytorium RP, a na gruncie przedstawionego stanu faktycznego nie ulega wątpliwości, iż dochody powstają w tym przypadku poza terytorium Polski. Jeżeli zatem dochód z odpłatnego zbycia akcji nie powstaje w Polsce, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

Jeżeli dochód ze sprzedaży akcji (również pracowniczych) uzyskiwany jest w Polsce podatek rozlicza się w PIT-38, a stawka wynosi 19%.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne