Sprzedaż znaku towarowego

Pytanie:

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak w ramach rozliczeń z właścicielami spółki. Czy fakt rejestracji znaku towarowego przez spółkę w Urzędzie Patentowym jest dostatecznym prawem do zbycia tego znaku handlowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż znaku towarowego

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że nie jest możliwe przekazanie samego znaku towarowego, lecz prawa ochronnego na ten znak towarowy, które to prawo jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 ustawy – prawo własności przemysłowej).

Zgodnie z art. 123 ustawy, pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (Art. 153 ust. 2).

 

Jeżeli więc znak towarowy został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, możliwe jest zbycie prawa ochronnego na ten znak towarowy. Przepisy dotyczące zbycia tego prawa stosuje się odpowiednio do praw z dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne. Możliwe jest więc zbycie praw do znaku towarowego, który nie został jeszcze zarejestrowany, lecz dopiero zgłoszony. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: