Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

Pytanie:

Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. W związku z powyższym, jak mam ustalić stawkę VAT przy sprzedaży nieudokumentowanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

Jak stanowi art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 (m.in. odpłatna dostawa towarów), których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Zgodnie z poz. 8 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%, stawkę 3% stosuje się do zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego (PKWiU ex 01.2) - z wyłączeniem:

Porady prawne

1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex-00.51, -00.52),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.32-00.90),

3) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9,

4) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00),

5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne