Szkolenie pracownika za granicą

Pytanie:

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce wysyła pracownika na szkolenie w zakresie obsługi maszyn do Niemiec, które firma niemiecka przeprowadza bezpłatnie. Na terenie Niemiec pracownik ma zapewnioną naukę języka niemieckiego, za którą spółka polska musi zapłacić firmie niemieckiej. Czy takie czynności rodzą jakieś konsekwencje w zakresie ustawy o VAT dla spółki polskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szkolenie pracownika za granicą

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że usługi szkoleniowe (także związane z nauką języka) nie są zaliczane do tzw. usług niematerialnych (por. art. 27 ust. 4 ustawy o VAT). Jest to o tyle istotne, że w przypadku usług niematerialnych świadczonych na rzecz unijnego podatnika miejsce ich świadczenia ustala się na podstawie siedziby nabywcy usługi (a więc w przypadku, gdy nabywcą jest podatnik polski - w Polsce). Należy bowiem uznać, że w powyższej sytuacji świadczone przez niemiecką firmę usługi szkoleniowe świadczone są nie na rzecz pracownika spółki, lecz na rzecz spółki (do takiego wniosku należy dojść mając na uwadze, iż wysłanie pracownika na szkolenie odbywa się na drodze porozumienia między spółkami). Tym samym potraktowanie tych usług jako usług niematerialnych wiązałoby się z opodatkowaniem tych usług w Polsce (jako importu usług). Jednakże, jak zostało już wspomniane, usługi szkoleniowe nie zostały wymienione w przepisach art. 27 ust. 4 ustawy o VAT jako usługi niematerialne, a w konsekwencji za miejscem ich świadczenia są w omawianym przypadku Niemcy. Wszelkie obowiązki związane z rozliczeniem podatku VAT obciążać będą niemieckiego podatnika. Żadne natomiast obowiązki nie obciążają polskiego podatnika VAT (w szczególności - żadne obowiązki na gruncie polskich przepisów). Na marginesie zauważyć należy, iż w każdym z państw unijnych istnieje możliwość odzyskania zapłaconego w tym państwie podatku VAT. Dotyczy to również zapłaconego przez Państwa w związku z nabytą usługą szkoleniową niemieckiego podatku VAT.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne