Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Pytanie:

"Jaki jest termin na odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość?"

Odpowiedź prawnika: Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Dla skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wymaga się zachowania terminu zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przepis ten brzmi: Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika