Termin nawiązania stosunku pracy

Pytanie:

Zatrudniłem pracownika od 1 października do 31 października. Obecnie chcę zawrzeć nową umowę o pracę na czas określony od 1 listopada do 30 listopada. Z jakim terminem powinienem zawrzeć rozpoczęcie pracy aby była ciągłość? Czy może być to termin od 1 listopada czy też raczej 2 listopada? Czy fakt, że 1 listopada to święto stanowi jakiś problem?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin nawiązania stosunku pracy

Ustawodawstwu pracy nie jest znana jednolita konstrukcja ciągłości pracy. Kryteria bowiem oceny ciągłości pracy są ustalane w różny sposób, w zależności od rodzaju i charakteru świadczeń związanych z nieprzerwanym stażem pracy. Ustawy szczególne przyznające określone świadczenia bądź przywileje należne pracownikowi określają jaka przerwa w zatrudnienia nie przerywa okresu ciągłości pracy.

Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Strony mają więc swobodę określenia terminu nawiązania stosunku pracy, byle termin ten nie był późniejszy niż dzień rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika. Nie ma żadnych przeszkód, aby w umowie o pracę jako dzień nawiązania stosunku pracy wskazać 1 listopada. Dzień zawarcia umowy o pracę i dzień nawiązania stosunku pracy nie muszą się pokrywać. Jeżeli nawiązanie stosunku pracy nastąpi w dniu 1 listopada, obowiązek świadczenia pracy przez pracownika powstanie z dniem 2 listopada ze względu na fakt, że 1 listopada stanowi dzień wolny od pracy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne