Treść umowy ubezpieczenia

Pytanie:

Czym właściwie jest umowa ubezpieczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Treść umowy ubezpieczenia

Najbardziej ogólną definicję umowy ubezpieczenia zawarto w art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego: Przez umowę ubezpieczenia

ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności

swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie

Porady prawne

wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zasadą jest, iż każdy ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzenie swoim zawinionym

działaniem lub zaniechaniem. Ponadto występują w przyrodzie takie zdarzenia powodujące

szkody, za które nie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności. Ryzyko powstania szkody w

wyniku czy to działania lub zaniechania człowieka (nawet niezawinionego) czy też zdarzeń

losowych lub siły wyższej jest nieodłącznym aspektem funkcjonowania człowieka. Każdy ponosi

to ryzyko czy tego chce czy nie. Poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia firma ubezpieczeniowa

zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za powstałe szkody. Zatem firma

ubezpieczeniowa świadczy usługę w postaci objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby i/lub

majątku na wypadek wystąpienia oznaczonych zdarzeń.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne