Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej

Pytanie:

Jaki sąd jest właściwy w sprawach o ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:


1)   małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
2)   jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
3)   jej przedstawiciel ustawowy.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: