Umorzenie długu wobec Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Mój brat rozszedł się z żoną i założył nową rodzinę. Z poprzedniego związku ma dwoje małoletnich dzieci, na które regularnie i bez pośrednictwa komornika płaci do ręki matki alimenty w pełnej wysokości. Jednakże wcześniej z powodu braku pracy nie płacił regularnie i narosła zaległość. Fundusz alimentacyjny wyraził zgodę na rozłożenie starej zaległości na raty, które regularnie płacił. Teraz z nowego związku też ma dwoje dzieci, jego żona straciła pracę, on też został bezrobotny. Jakie są szanse, aby Fundusz Alimentacyjny wyraził zgodę na umorzenie zaległości sprzed czterech lat? Brat nadal dobrowolnie, chociaż z wielkim trudem płaci alimenty, ale ma trudności z utrzymaniem obecnej rodziny.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie długu wobec Funduszu Alimentacyjnego

Zgodnie z nieobowiązującą już ustawą o Funduszu Alimentacyjnym, która ma zastosowanie do oceny żądania umorzenia należności po wydaniu decyzji w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu egzekucyjnego ustalającego alimenty na rzecz osoby pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego prowadzi się w dalszym ciągu według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ze zmianami przedstawionymi poniżej.

W razie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ egzekucyjny przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej na podstawie tytułu egzekucyjnego ustalającego alimenty aż do pełnego pokrycia należności tego funduszu. Wniosek osoby uprawnionej o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego wymaga zgody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie zaś z art. 17 Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w szczególnie uzasadnionych wypadkach umorzyć należności funduszu alimentacyjnego od osób zobowiązanych do alimentów oraz od osób, które bezpodstawnie pobrały świadczenia z tego funduszu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: