Umowa najmu zawarta na czas oznaczony a jej przedłużenie

Pytanie:

Czy umowa najmu mieszkania zawarta na czas oznaczony, po zakończeniu jej trwania przekształci się na umowę na czas nieoznaczony?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa najmu zawarta na czas oznaczony a jej przedłużenie

Aby nastąpiło przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu zawartej na czas oznaczony, po zakończeniu okresu na który umowa ta była zawarta, muszą być spełnione następujące przesłanki:
· dalsze używanie rzeczy przez najemcę,
· zgoda wynajmującego na dalsze używanie rzeczy.
Zgoda wynajmującego nie musi być wyrażona wprost. Wystarczy dorozumiana zgoda na dalsze używanie rzeczy. Umowa najmu nie ulegnie przedłużeniu na czas nieoznaczony, jeżeli strony zastrzegły w umowie, że przedłużenie umowy najmu może nastąpić tylko w formie pisemnej.
Zastrzeżenie takie wykluczałoby automatyczne przedłużenie umowy najmu na czas nieoznaczony na podstawie art. 674 k.c.
Jeżeli po zakończeniu okresu na jaki zawarta była umowa najmu na czas oznaczony, wynajmujący nie wypowiedział umowy najmu, która uległa przedłużeniu na czas nieoznaczony, strony są związane umową najmu i nie może być mowy o bezumownym zajmowaniu lokalu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: