Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Pytanie:

Czym charakteryzuje się umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych uregulowana jest w ustawie Prawo telekomunikacyjne. „Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest umową nazwaną […] Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych należy, co do zasady, do umów konsensualnych, a więc takich umów, do których zawarcia wystarczy złożenie odpowiednich oświadczeń woli bez potrzeby wydania przedmiotu umowy. Do zawarcia niektórych umów przepisy wymagają jednak, poza złożeniem oświadczenia woli, również wręczenia rzeczy (lub innego przedmiotu materialnego), której objęcie w posiadanie stanowi istotny element umowy […] Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ma również charakter umowy odpłatnej, a więc takiej umowy, w której każda strona ma uzyskać określoną korzyść majątkową. Z odpłatnością umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związana jest również wzajemność. Zgodnie z art. 487 § 2 k.c. umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.”

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne