Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie karnej

Pytanie:

Czy zwolnienie lekarskie musi być honorowane przez sąd grodzki jako usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie? Czy coś zmieniło się w przepisach od nowego roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2008

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie karnej

Jak zakładamy, chodzi o postępowanie karne uproszczone, toczące się przed sądem grodzkim. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia, wystawionego przez uprawnionego lekarza, potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie (art. 117 § 2a). Przepis ten obowiązuje od 1 lipca 2003 r. Proszę zwrócić uwagę, iż zaświadczenie musi być wydane przez uprawnionego lekarza. Wykaz uprawnionych lekarzy sporządza prezes sądu. W wykazie podaje się miejsce, dni i godziny przyjęć lekarzy uprawnionych. Wykaz wywiesza się w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji oraz samorządu adwokackiego i radców prawnych.

Powyższa regulacja ulegnie zmianie z dniem 1 lutego 2008 r. Przepis powyższy będzie brzmiał: Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego. Wiąże się to z wprowadzeniem instytucji lekarza sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66