Ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego

Pytanie:

Dzierżawca otrzymał propozycję aneksu, w którym Wydzierżawiający obiekt budowlany zastrzega sobie prawo do całorocznej rewaloryzacji czynszu dzierżawnego o wysokość procentu inflacji wg GUS-u oraz zmianę opłat czynszowych wynikających z urzędowych wzrostów opłat z tytułu amortyzacji, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i innych opłat z tytułu dzierżawy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie po uprzednim pisemnym zawiadomieniu dzierżawcy i przesłaniu nowej wysokości czynszu. Czy taki niewiadomy co do ewentualnego wzrostu czynsz jest prawidłowo ustalany? Dodaję, że w dzierżawca w obiekcie prowadzi działalność gospodarczą- pralnię świadcząca usługi wielu podmiotom gospodarczym oraz placówkom ochrony zdrowia, a wynagrodzenie dzierżawcy jako usługodawcy bliskie jest granicy opłacalności.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego

Przez umowę dzierżawy dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu określony czynsz; z reguły jest to określona w umowie suma pieniężna, choć może on być oznaczony w świadczeniach innego rodzaju bądź w ułamkowych częściach pożytków. Z całą pewnością niedopuszczalna byłaby sytuacja, kiedy wydzierżawiający zmieniałby wysokość czynszu arbitralnie w trakcie trwania umowy, wtedy bowiem nie określone byłoby jedno z istotnych postanowień umowy, jakim jest ustalenie wysokości czynszu. Jednakże aneks przewidujący możliwość zmiany czynszu w ciągu roku w razie zmiany opłat i podatków jest dopuszczalny, gdyż wysokość czynszu ustalana jest w oparciu o obiektywne wskaźniki, które można sprawdzić i zweryfikować. Tak ustalany czynsz na pewno jest uzasadniony interesem wydzierżawiającego, ale w świetle zasady swobody umów jest to dopuszczalne. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, jeżeli zapłacenie czynszu w ten sposób określonego połączone byłoby z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby rażącą stratą, sąd może orzec o innej wysokości świadczenia bądź nawet o rozwiązaniu umowy, ale ta owa zmiana musiałaby być nieoczekiwana i tego rodzaju, że strony nie mogły jej przewidzieć przy zawarciu umowy (zatem np. gdyby procent inflacji wzrósł o wartość nadmierną w stosunku do obecnych prognoz gospodarczych).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wynajem mieszkania - koniec umowy

30.4.2019 przez: topguy11

wynajem mieszkanie bez umowy

1.3.2018 przez: kamyczek