Ustanawianie organu nadzoru w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie:

"Czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowienie organu nadzoru jest obligatoryjne?"

Odpowiedź prawnika: Ustanawianie organu nadzoru w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustanowienia organu nadzoru w spółce z o. o. co do zasady nie jest obowiązkowe. Jednakże w art. 213 § 2 ksh wskazano, iż w spółkach w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25 powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej, można ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika