Ustawa kominowa

Pytanie:

"W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?"

Odpowiedź prawnika: Ustawa kominowa

Ustawa kominowa wprowadziła mechanizm ograniczenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego – stanowi o tym regulacja art. 8 tego aktu prawnego. Przepis ten zawiera w sobie element waloryzacyjny - w każdym roku bowiem wynagrodzenie maksymalne ustalane jest przy uwzględnieniu danych z roku poprzedniego. Odstępstwem od tej zasady są jednak wprowadzane przez ustawodawcę przepisy, które zamrażają wysokość wynagrodzenia, w szczególności poprzez wyłączenie wspomnianego elementu waloryzacyjnego. Takie odstępstwo przewidziane jest przykładowo wynagrodzeń za 2011 rok - ustawodawca zdecydował się wówczas na równoległe wprowadzenie dwóch ograniczeń. Po pierwsze, dla ustalania maksymalnego wynagrodzenia w 2011 roku należało odwoływać się do kwoty bazowej z 2009 roku, a nie z roku poprzedniego. Po drugie zaś, indywidualne wynagrodzenie w 2011 roku przysługiwało w wysokości ustalonej w 2010 roku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika