Uzasadnienie odrzucenia reklamacji konsumenckiej

Pytanie:

Po złożeniu reklamacji na źle działający sprzęt AGD otrzymałem odpowiedź, że reklamację odrzuca się, ponieważ sprzęt działał prawidłowo w momencie zakupu. Od momentu zakupu minęło 8 miesięcy. Czy sprzedawca działa zgodnie z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzasadnienie odrzucenia reklamacji konsumenckiej

23.1.2006

Na podstawie regulacji ustawy o sprzedaży konsumenckiej, sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar w chwili wydania jest niezgodny z umową. Nie oznacza to jednak, że fakt prawidłowego działania  w momencie zakupu, niweczy uprawnienia konsumenta w przypadku późniejszego wykrycia wad. Takie rozumienie pojęcia niezgodności z umową w chwili wydania uniemożliwiłoby dochodzenie uprawnień w przypadku  ujawnienia się wad dopiero po określonym czasie.

Niezgodność towaru z umową powstaje w szczególności kiedy: towar nie nadaje się do celu do jakiego towar taki jest zwykle używany, właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju, towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju towaru, które wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta (podawanych np. w reklamie) – dotyczy to także terminu, w jakim towar ma swe właściwości  zachować.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli niezgodność została stwierdzona w terminie 2 lat od wydania towaru.

Upływ 8 miesięcy jest  istotny o tyle, że do 6 miesięcy od wydania domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili wydania, a więc kupujący nie musi powoływać dowodów w tym zakresie. Po upływie 6 miesięcy, to kupujący musi udowodnić, że towar był niezgodny z umową już w chwili wydania, a więc na przykład, że do jego wykonania użyto niewłaściwych materiałów, a wada powstała mimo prawidłowego użytkowania.

Z całą pewnością jednak, fakt prawidłowego działania w momencie wydania towaru nie jest wystarczający dla ustalenia zgodności towaru z umową.

Potrzebujesz porady prawnej?