VAT a budowa domu

Pytanie:

Wystawiając fakturę na budowę domu do 300 m2 liczyło się stawkę obniżoną VAT 8%. Do nadwyżki natomiast 23%. Wybudowałem dom o powierzchni użytkowej 370 m2. Będę wystawiał fakturę VAT i chcę wiedzieć czy nadal mogę zastosować obniżoną stawkę VAT 8%. Czy przy wystawianiu faktury mam zastosować do powierzchni 300m2 stawkę 8% a do nadwyżki 23%?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: VAT a budowa domu

Stosownie do treści art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawkę 8% podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Porady prawne

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

  2)   lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej powyższe limity 8% stawkę podatku VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W związku z powyższym  odpowiadając na zadane przez Pana pytanie należy stwierdzić, że stawkę VAT w wysokości 8% należy zastosować do powierzchni użytkowej 300 m2, a do pozostałej nadwyżki należy zastosować stawkę 23% VAT.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne