Warunki jakie muszą spełniać drogi i dojścia

Pytanie:

W wyniku podziału gruntu na cele budowlane zachodzi potrzeba wydzielenia z niego drogi dojazdowej łączących nowe działki z drogą publiczną. Jakie są minimalne i maksymalne szerokości takich dróg oraz ewentualnie chodników lub poboczy? Czy zależą one od długości takiej drogi i od ilości obsługiwanych działek?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki jakie muszą spełniać drogi i dojścia

Szerokość dróg dojazdowych i dojść do działek budowlanych zależy od celu, któremu drogi te mają służyć oraz od charakteru działki i budynku. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalne szerokości dojść i dojazdów do nieruchomości.

Do działek budowlanych i budynków należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przy czym szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: