Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

Pytanie:

Jedna z naszych pracownic została zwolniona za wypowiedzeniem 3 miesięcznym z powodów ekonomicznych zakładu pracy. Pracownica ta będzie pobierała zasiłek przedemerytalny w Urzędzie Pracy. Proszę mi napisać, czy należy jej się odprawa emerytalna?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

Uregulowania zawarte w kodeksie pracy stanowią, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem zatem według brzmienia kodeksu pracy jest faktyczne ustanie stosunku pracy związane jednocześnie z przejściem na emeryturę lub rentę. Rozwiązanie stosunku pracy, wraz z którym pracownik uzyskuje świadczenie przedemerytalne, nie jest ustaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Zatem nie przysługuje takiej osobie odprawa pieniężna.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: