Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

Pytanie:

Jedna z naszych pracownic została zwolniona za wypowiedzeniem 3 miesięcznym z powodów ekonomicznych zakładu pracy. Pracownica ta będzie pobierała zasiłek przedemerytalny w Urzędzie Pracy. Proszę mi napisać, czy należy jej się odprawa emerytalna?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

Uregulowania zawarte w kodeksie pracy stanowią, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem zatem według brzmienia kodeksu pracy jest faktyczne ustanie stosunku pracy związane jednocześnie z przejściem na emeryturę lub rentę. Rozwiązanie stosunku pracy, wraz z którym pracownik uzyskuje świadczenie przedemerytalne, nie jest ustaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Zatem nie przysługuje takiej osobie odprawa pieniężna.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym (...)

Czy pracownik, który otrzymał odprawę rentową, może żądać także odprawy emerytalnej - opinia prawna

Czy pracownik, który otrzymał odprawę rentową, może żądać także odprawy emerytalnej - opinia prawna

Stan faktyczny Jaka jest możliwość otrzymania odprawy emerytalnej lub odprawy uzupełniającej w przypadku otrzymania odprawy rentowej w wysokości jednomiesięcznych poborów w 1989 r.? Obecnie pracuję od stycznia 1995 r. w Urzędzie Gminy. Opinia prawna Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr (...)

Odprawa rentowa i emerytalna

Odprawa rentowa i emerytalna

Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Komu przysługuje odprawa emerytalno-rentowa? Odprawa ta została ustanowiona jako świadczenie, które przysługuje wszystkim pracownikom. (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. - "Od 1 września uprawnieni mogą składać (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między innymi stawki, składniki i sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za pracę oraz innych (...)

Czy odprawa emerytalna przysługuje także w razie przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Czy odprawa emerytalna przysługuje także w razie przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Ważne jest tutaj przede wszystkim ustalenie, że rozwiązanie umowy o pracę zachodzi w związku z przejściem na emeryturę (np. (...)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Dodatkowe świadczenia należne pracownikowi (nagrody jubileuszowe, fundusz świadczeń socjalnych, itd.)   Jakie są rodzaje świadczeń należnych pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy? Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na: składniki konieczne, czyli wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza); składniki (świadczenia) dodatkowe. Różnica (...)

Czy odprawa emerytalna przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

Czy odprawa emerytalna przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

Art. 92[1] Kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Prawa do odprawy emerytalno-rentowej nie nabywa pracownik, który spełnił warunki do nabycia (...)

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Nowelizacja w zakresie płatności bezpośrednich Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ma na celu w szczególności: wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów (...)

Prawo do renty po zmianach

Prawo do renty po zmianach

Zmiany w zakresie powstania, ustania oraz przywrócenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 grudnia 2017 r. 1 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Sprawdź (...)

„Współmałżonek” tej samej płci obywatela UE też ma prawo swobodnego przemieszczania się

„Współmałżonek” tej samej płci obywatela UE też ma prawo swobodnego przemieszczania się

Pojęcie „współmałżonka” według TSUE Pojęcie „współmałżonka” w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody przemieszczania się obywateli Unii i członków ich rodziny obejmuje współmałżonków tej samej płci. Chociaż państwa członkowskie mają prawo decydowania, czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Niniejszy artykuł dotyczący prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym  na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt: I OPS 1/08 (dalej jako Uchwała)[1] będzie się składać z następujących części: Część I dotyczący instytucji prawa pomocy; Część II zawierać będzie wykładnię przepisów art. 46, 49, 246, 252, 256 (...)

Jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów

Jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów

Jednorazowy dodatek dla emeryta, rencisty i osób pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny - to nowa propozycja pomocy przygotowana przez posłów. W ubiegłym tygodniu w komisji sejmowej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Wedle (...)

Projekt ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek emerytalny

Projekt ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek emerytalny

Do Sejmu trafił poselski projekt  ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek emerytalny. Jaki jest cel ustawy? Wprowadzenie w życie tego aktu miałoby pomóc najuboższym  emerytom, rencistom oraz osobom pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek emerytalny. Jego przepisy dotyczą zarówno (...)

Rozlicz się z dodatkowych przychodów...

Rozlicz się z dodatkowych przychodów...

Do końca maja czas na rozliczenie Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego musi do 31 maja dostarczyć do ZUS zaświad­czenie lub oświadczenie o wysokości przychodu za ubie­gły rok rozliczeniowy (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.). Na tej podstawie ZUS ustali, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone (...)

Dorabianie na emeryturze

Dorabianie na emeryturze

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć twoje świadczenie, kiedy zawiesić, a kiedy nawet ci je zabrać. (...)Nie jest nim (...)

Jak odzyskać utracony zasiłek przedemerytalny?

Jak odzyskać utracony zasiłek przedemerytalny?

Trybunał Konstytucyjny uchylił wymóg uzależniający prawo do świadczeń przedemerytalnych na starych, korzystniejszych zasadach od dopełnienia wszystkich wymogów do 12 stycznia 2002 r. Jest on zawarty w art. 3 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, który był drugą (i nie ostatnią) próbą rozwikłania poważnego problemu wywołanego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odprawa emerytalna uzupełniająca

Odprawa emerytalna uzupełniająca

W Gazecie Prawnej nr 26 (1644) z dnia 6 lutego 2006 w rubryce CZYTELNICY PYTAJĄ na pytanie czy przysługuje odprawa emerytalna uzupełniająca, autorka odpowiedzi Pani D. K. szanując przepis art. 92[1] (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Rada nadzorcza spółdzielni w marcu 2011 odwołała dotychczasowego prezesa z funkcji członka zarządu-prezesa zarządu, jednocześnie rozwiązując z nim umowę o pracę za trzymiesięcznym okresem (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

11 września 2009 roku osiągnę wiek emerytalny, ostatnio przez dwa lata byłam zatrudniona na czas określony w Kuratorium Oświaty. Obecna umowa jest na czas określony do 30 września 2009 roku. 1. (...)

Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

Kobieta aktualnie zatrudniona na umowę o pracę we wrześniu 2005 r. osiągnie wiek 55 lat i staż pracy 33 lata (okresów składkowych). W jaki sposób następuje zakończenie stosunku pracy (wygaśnięcie, (...)

Świadczenie przedemerytalne a odprawa emerytalna

Świadczenie przedemerytalne a odprawa emerytalna

Jeżeli zwalniany pracownik spełnia warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, to czy przysługuje mu odprawa emerytalna? Zgodnie z regulacją kodeksu pracy, prawo do odprawy emerytalnej przysługuje (...)

Wcześniejsza emerytura a odprawa

Wcześniejsza emerytura a odprawa

Sprawa dotyczy mężczyzny mającego 61 lat zatrudnionego na umowę o pracę. Jakie świadczenie przysługują osobie przechodzącej na wcześniejszą emeryturę. Jak wyliczana jest odprawa? Jak rozumiemy (...)

Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

Z pracownikiem została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. Kodeks pracy w art. 174[1]. w § 1 stanowi, że za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi (...)

Warunki przyznania renty szkoleniowej

Warunki przyznania renty szkoleniowej

Czy ZUS może odebrać mi rentę wypadkową (w związku z wypadkiem w pracy), na której przebywałem 4,5 roku i lekarz orzecznik orzekł niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie (przepracowałem (...)

Przesłanki renty z tytułu niezdolności do pracy

Przesłanki renty z tytułu niezdolności do pracy

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę z ogólnego stanu zdrowia? Mam 54 lata, jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, pracowałem na roli od 16 roku życia, posiadam 18 lat składkowych (...)

Darowzina dla gminy

Darowzina dla gminy

Właścicielka lokalu prywatnego chce w formie darowizny przekazać swoją własność gminie. W zamian oczekuje od gminy możliwości podpisania z nią umowy najmu lokalu socjalnego. Czy gmina może wykonać (...)

Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

Pracuję w firmie od pół roku. Wszyscy pracownicy dostali na święta bony z ZFŚS. Ja, ponieważ przepracowałem tylko pół roku, dostałem bony o wartości o połowę niższej. Czy jest to zgodne (...)

Warunki uzyskania zasiłku przedemerytalnego

Warunki uzyskania zasiłku przedemerytalnego

Jakie trzeba spełnić przesłanki, żeby móc liczyć na zasiłek przedemerytalny? Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która posiada status osoby bezrobotnej, spełnia warunki do nabycia (...)

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny? Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych osoba ubiegająca się o zasiłek przedemerytalny musi spełnić łącznie (...)

Utrata zasiłku przedemerytalnego

Utrata zasiłku przedemerytalnego

Czy to prawda, że jeśli ktoś jest na tzw. zasiłku przedemerytalnym to utraci prawo do pobierania tego zasiłku, jeżeli dostanie spadek w postaci gospodarstwa rolnego po zmarłym bracie? Gospodarstwo (...)

Prawo do zasiłku przedemerytalnego

Prawo do zasiłku przedemerytalnego

Mam 52 lata. Przepracowane 28 lat i 11 miesiecy. Od ponad 4,5 lat przebywam na rencie. W maju 2004 roku staję na ponowną komisję lerarską. Jeżeli nie otrzymam renty nadal, czy będę mogła ubiegać (...)

Ustanie zasiłku przedemerytalnego

Ustanie zasiłku przedemerytalnego

Czy po otrzymaniu w spadku współwłasności 1/3 gospodarstwa rolnego o pow. udziału przekraczającego 2 ha przeliczeniowe mój brat może nadal pobierać zasiłek przedemerytalny, jeśli natychmiast (...)

FORUM PRAWNE

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna Witam. Mam pytanie jeden z pracowników jest już na emeryturze, jednak pozostał zakładzie na pół etatu czy w takiej sytuacji należy mu się odprawa emerytalna? z góry dziękuję (...)

Dodatkowa odprawa emerytalna

Dodatkowa odprawa emerytalna Witam. Jestem emerytem. Za lata pracy otrzymałem odprawę. Po przejściu na emeryturę podjąłem dalej pracę w tym samym zakładzie od 16/07/2012 do 31/12/2020 (8,5 roku). (...)

czy odprawa emerytalna podlega składkom zus?

czy odprawa emerytalna podlega składkom zus? czy odprawa emerytalna podlega składkom zus?

Kiedy powinna być wypłacona odprawa emerytalna po 45 latach pracy u jednego pracodawcy i w jakiej wysokości

Kiedy powinna być wypłacona odprawa emerytalna po 45 latach pracy u jednego pracodawcy i w jakiej wysokości Kiedy powinna być wypłacona odprawa emerytalna po 45 latach pracy u jednego pracodawcy i (...)

Kiedy powinna być wypłacona odprawa emerytalna po 45 latach pracy u jednego pracodawcy i w jakiej wysokości

Kiedy powinna być wypłacona odprawa emerytalna po 45 latach pracy u jednego pracodawcy i w jakiej wysokości Kiedy powinna być wypłacona odprawa emerytalna po 45 latach pracy u jednego pracodawcy i (...)

Odmowa przyznania renty- co dalej?

Odmowa przyznania renty- co dalej? Witam Moja mama miała wylew w sierpniu 2009 roku, miała sparaliżowaną prawą stronę i do tej pory nie ma sprawnej do końca prawej ręki. Z opinii lekarzy wynika, (...)

Parking Spółdzielni Mieszkaniowej

Parking Spółdzielni Mieszkaniowej Witam, mam następujący temat do analizy Spółdzielnia Mieszkaniowa przekształciła ogólnodostępny parking mieszczący się na terenie spółdzielni na parking (...)

Gdzie i jak po zaległe świadczenia

Gdzie i jak po zaległe świadczenia Chciałem zapytać gdzie i jak mogę dochodzić swoich roszczeń od byłego pracodawcy. Czy Sąd Pracy czy (lub) PIP. Chodzi o takie kwestie. - Wypłata premii (za (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania Witam Mam takie pytanie syn moj 5.03.skonczyl 21 lat i w czerwcu 2004r konczy szkołe srednia do kwietnia wypłacał mi ZUS rodzinne bo jestem na rencje (...)

Ukarana za chęć do pracy!

Ukarana za chęć do pracy! Nabyłam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdy upadł mój zakład pracy. Zarejestrowałam się w PUP i przyznano mi zasiłek od 01.11.2000 r. na okres 12 miesięcy. Miałam (...)

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny Od 1 kwietnia przysługuje mi zasiłek emerytalny. posiadam akcje spółki S.A.(pracownicze) wysokości 72ooo zł. jeżeli je sprzedam w m-cu kwietniu lub maju czy muszę przerwać (...)

mam pytanie w imieniu brata,składał o zasiłek przedemerytalny dostał odmowna odpowiedz/

mam pytanie w imieniu brata,składał o zasiłek przedemerytalny dostał odmowna odpowiedz/ mam pytanie w imieniu brata,składał o zasiłek przedemerytalny dostał odmowna odpowiedz/ Brat w grudniu ukonczył (...)

Czy osoba na rencie ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych POMOCY PROSZĘ O ODPOWIEDŹ

Czy osoba na rencie ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych POMOCY PROSZĘ O ODPOWIEDŹ Mam pytanie, moją mamę zwolnili z pracy, kłopoty firmy, ma rentę po tacie - takie pieniądze, za które się nie (...)

Zasiłek przedemerytalny I

Zasiłek przedemerytalny I Czy należy się zasiłek przedemerytalny osobie która, przepracowała w jednym zakładzie państwowym 30 lat i ma wiek 50 lat oraz czy należy się odprawa z pracy takiej osobie, (...)

Porady prawne