Wezwanie przez STOART do zawarcia umowy

Pytanie:

"Witam, dostaliśmy w grudniu tego roku pismo od Związku Artystów Wykonawców STOART wzywające do zawarcia umowy generalnej. Moja żona ma zakład fryzjerski dwa punkty, jeden o pow. 16m2 a drugi ok 30m2. Oczywiście zakład czerpie korzyści majątkowe z wykonania super fryzury a nie słuchania polskich przebojów w radiu. STOART informuje nas, iż w przypadku nieuregulowania sytuacji czyli rozpoczęcia opłacania licencji może nasłać na nas Policję straszy sądami. Powiem szczerze, że mamy w każdym z punktów magnetofony CD z radiem. Jak sobie wyliczyłem to wg cennika STOART co miesiąc będziemy musieli zapłacić ok.100zł a przecież STOART nie reprezentuje wszystkich artystów. Powiem szczerze, że nie uśmiecha się nam płacić tyle pieniędzy, jeśli nie czerpiemy z słuchania tych utworów korzyści materialnych. Wiem , że ta sprawa ma być uregulowana, jeśli chodzi o zakłady fryzjerskie tylko nie wiem kiedy i do tego czasu nie będzie w tych punktach puszczana polska muzyka z radia, żeby nie narażać się na kontrolę i ewentualne kary. Moje pytanie brzmi: Jeśli w obu punktach fryzjerskich mojej żony są puszczane z oryginalnych płyt CD zakupionych w Empiku muzyczne utwory wykonawców zagranicznych a w radiu słuchane są tylko wiadomości, to czy jesteśmy zobligowani do podpisania takiej umowy ze STOART, czy ewentualnie te płyty z muzyką zagranicznych wykonawców muszą mieć jakąś licencję poza hologramem, że są oryginalne? "

Odpowiedź prawnika: Wezwanie przez STOART do zawarcia umowy

Podstawą naliczenia opłat za odtwarzanie utworów są przepisy art. 17 oraz 31 ustawy o prawie autorskim i prawch pokrewnych. Zgodnie z wskazanymi przepisami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy) oraz wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych (art. 31 ustawy).

Przepisy te daję więc podstawę do naliczania opłat za korzystanie (także odtwarzanie nagrań z płyt) we wszelkich zakładach usługowych, takich jak zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, solaria etc. Wystarczające jest puszczanie płyt z hologramem potwierdzającym oryginalność płyty czy też kasety.

STOART (podobnie jak ZAIKS) jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ma więc prawo żądać od Państwa opłat za korzystanie z utworów. Opłaty obejmują nie tylko słuchanie radia ale również odtwarzanie płyt i innych nagrań (kaset), jako że te utwory także chronione są prawem autorskim. Niezależnie więc od tego czy odtwarza Pan w zakładzie muzykę z magnetofonu czy też słucha Pan audycji radiowych jest Pan zobowiązany do uiszczania tantiem. Można się zwolnić z tego obowiązku składając oświadczenie i niekorzystaniu z wszelkich odbiorników czy odtwarzaczy i stosowaniu się do tego oświadczenia.

Pragniemy wskazać, iż zagadnienie to budziło i nadal budzi wiele kontrowersji i spotkało się z ogromną krytyką, właśnie ze strony małych przedsiębiorców. W 2006 roku w prasie pojawiła się informacja o zmianie prawa autorskiego, znosząca obowiązek uiszczania tantiem przez małych przedsiębiorców (projekt PiS). Niestety, jak dotąd projekt ustawy nie trafił do Sejmu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika