Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

Pytanie:

Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.8.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

Zgodnie z prawem spółdzielczym, zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zmianą statutu będzie też uchwała dokonująca zmiany starego statutu poprzez przyjęcie nowego (skutek bowiem będzie ten sam, co gdyby po kolei zmieniać poszczególne postanowienia starego statutu). Należy zauważyć, że na walnym zgromadzeniu każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom. Ponadto statut może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne