Własność a użytkowanie wieczyste

Pytanie:

Jaka jest różnica między współwłasnością a współużytkowaniem wieczystym nieruchomości (działki).

Masz inne pytanie do prawnika?

1.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Własność a użytkowanie wieczyste

Pytanie sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii różnic pomiędzy własnością a użytkowaniem wieczystym. Użytkowanie wieczyste jest pewnego rodzaju "gorszym prawem" niż prawo własności. Użytkowanie wieczyste może być ustanowione tylko na niektórych nieruchomościach, podczas gdy przedmiotem własności mogą być wszystkie rzeczy zarówno nieruchomości jak i ruchomości. Użytkownik wieczysty wykonuje swe prawo tylko czasowo, a za wykonywanie swojego prawa uiszcza opłatę właścicielowi nieruchomości, na której ustanowione jest użytkowanie wieczyste. Choć użytkownik wieczysty może przenieść na osobę trzecią prawo użytkowania wieczystego, osoba ta nabędzie tylko to prawo, a nie prawo własności nieruchomości. Ponadto, w niektórych sytuacjach użytkownik wieczysty na podstawie zawartej z właścicielem nieruchomości umowy, może być zobowiązany do określonych działań na tej nieruchomości. Obowiązków takich nie ma natomiast właściciel nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Numer księgi wieczystej

11.7.2021 przez: joannes

Konkubinat a podzial majatku

10.5.2018 przez: -

Kieszonkowe

21.3.2018 przez: Benyy