Wspólne doręczenie pisma procesowego małżonkom

Pytanie:

Czy doręczenie pism procesowych (sądowych, komorniczych itp) może następować wspólnie (w jednej kopercie) dla małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wspólne doręczenie pisma procesowego małżonkom

Jeżeli w danej sprawie oboje małżonkowie są stroną, a przepis przewiduje konieczność ich zawiadomienia bądź doręczenia określonej korespondencji, powinno się uzyskać potwierdzenie odbioru dokonane przez każdego z małżonków. W takiej sytuacji, jeżeli z potwierdzenia odbioru wynika, że małżonkowie w sposób prawidłowy zostali poinformowani przez sąd o terminie posiedzeń lub o treści innych czynności podejmowanych w sprawie, mogłoby to być dokonane w drodze wysłania jednej przesyłki adresowanej na obu małżonków, przy zachowaniu wspomnianych powyżej warunków i zasad dotyczących doręczeń dokonywanych w postępowaniu cywilnym. Byłby to jednak uciążliwy i nieczytelny sposób dokonywania doręczeń, który w praktyce utrudniałby organowi procesowemu ocenę, czy storna w sposób właściwy została poinformowana o podejmowanych w sprawach decyzjach.. Na pewno tego typu praktyka nie mogłaby występować w sprawach, w których małżonkowie występują po przeciwnych stronach. W praktyce, aby uniknąć nieporozumień dotyczących kwestii prawidłowego zawiadomienia stron wysyła się korespondencję indywidualnie dla każdej z osób będących w sprawie uczestnikiem. Wyjątkowo można doręczać przesyłkę tylko jednemu z małżonków, gdyby w sprawie pełni funkcję pełnomocnika i reprezentuje drugiego ze współmałżonków, jak również, gdyby małżonkowie występowali w sprawie jako współuczestnicy sporu lub uczestnicy postępowania nieprocesowego, przy założeniu jeżeli interesy współmałżonków nie byłyby ze sobą sprzeczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: