Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie:

"Kto może być wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?"

Odpowiedź prawnika: Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. ułomne osoby prawne), w tym osobowe spółki handlowe. Nie spełnia tych kryteriów spółka cywilna, albowiem nie posiada ona podmiotowości prawnej, a w istocie stanowi jedynie umowę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika