Wstrzymanie prac budowlanych

Pytanie:

"Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz. Czy organ nadzoru budowlanego, wstrzymując prowadzenie robót budowlanych może nałożyć łączny obowiązek opracowania inwentaryzacji wraz z oceną techniczną, czy też przepis ten nakazuje organowi dokonać wyboru pomiędzy inwentaryzacją a oceną techniczną?"

Odpowiedź prawnika: Wstrzymanie prac budowlanych

Organ nadzoru budowlanego może żądać wykonania każdego z opisanych obowiązku. Może więc jednocześnie żądać inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych i odpowiednich ocen technicznych albo inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych i ekspertyz.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika