Wstrzymanie prac budowlanych

Pytanie:

Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz. Czy organ nadzoru budowlanego, wstrzymując prowadzenie robót budowlanych może nałożyć łączny obowiązek opracowania inwentaryzacji wraz z oceną techniczną, czy też przepis ten nakazuje organowi dokonać wyboru pomiędzy inwentaryzacją a oceną techniczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wstrzymanie prac budowlanych

Organ nadzoru budowlanego może żądać wykonania każdego z opisanych obowiązku. Może więc jednocześnie żądać inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych i odpowiednich ocen technicznych albo inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych i ekspertyz.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Przeglądy okresowe a remont budynku

24.9.2021 przez: AdamLeba